Verden forandrer sig . . .

Uanset hvad, har vi brug for at komme op med nye modeller for hvordan vi producerer og forbruger vores ting, og at få øjnene op for at vi mennesker blot er én lille del af det store kredsløb 💚🌍

Subscribe Genarbejd cover image Genarbejd cover image

Byggeri

Større bygge- eller renoveringsprojekter jeg har kørt i eget regi, eller været involveret i som koordinerende projektleder; altid med fokus på at flytte og udvide grænserne for normal praksis, og øje for bæredygtighed i alle processer.